Dziś jest Sobota, 23 marca 2019
Czytania

Komunikaty i informacje

AKT ZAWIERZENIA ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ
ŚW. JÓZEFOWI

Poznań, 18.03.2018

 

Święty Józefie,

Oblubieńcze Dziewicy Maryi, Opiekunie Syna Bożego, Patronie Kościoła Chrystusowego,

 

W roku Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia ustanowienia biskupstwa w Poznaniu, pierwszego na ziemiach polskich oraz stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny, przychodzimy do Ciebie, aby podziękować za Twoją dotychczasową opiekę nad nami oraz powierzyć Twojemu orędownictwu naszą archidiecezję, jej teraźniejszość i przyszłość.

Doświadczenie wieków - a w ostatnim czasie łaski związane z peregrynacją Twojego świętego Wizerunku, w którym nawiedziłeś parafie archidiecezji - umacniają nas w przekonaniu, że zawsze możemy liczyć na Twoją opiekę i wstawiennictwo.

Dlatego teraz - w duchu wiary - polecamy Tobie sprawy całej naszej półtoramilionowej wspólnoty diecezjalnej, w tym parafie, rodziny i każdego z nas.

Opiekunie Kościoła świętego, powierzamy Tobie wszystkie osoby, które oddały swoje życie sprawie Królestwa Bożego: biskupów, kapłanów, diakonów i osoby życia konsekrowanego. Umacniaj je w wierności raz podjętym zobowiązaniom. Wyproś, aby ich życie było jednoznacznym świadectwem całkowitego oddania Chrystusowi.

Podporo rodzin, polecamy Tobie wszystkie rodziny. Niech budują swoją codzienność na skale, którą jest Chrystus, stając się „domowymi kościołami”. Zawierzamy także te rodziny, które przeżywają okres kryzysu i niepokojów. Wspieraj - prosimy - małżonków, dzieci, młodzież i dziadków w budowaniu wzajemnych relacji przenikniętych miłością, zgodą i przebaczeniem. Rodzicom uproś mądrość dla dobrego wychowania dzieci. Mężczyznom i kobietom wypraszaj ducha dojrzałości i odpowiedzialności w realizacji powołania do ojcostwa i macierzyństwa.

Pociecho zasmuconych, Tobie polecamy osoby w starszym wieku, wszystkich doświadczanych krzyżem bólu i cierpienia, samotnych, odrzuconych i wykluczonych. Bądź towarzyszem w ich trudach. Wspieraj ich swoim wstawiennictwem, aby potrafili przeżywać trudny czas z Chrystusem i Jemu ofiarować swoje krzyże.

Patronie pracujących, otocz swoją opieką nasze siostry i braci pracujących oraz poszukujących pracy. Bądź dla nich wsparciem w wysiłkach służących utrzymaniu rodziny, w osobistym rozwoju i wzroście dobra wspólnego. Spraw, aby ich praca była sprawiedliwie wynagradzana i stała się osobistą drogą do świętości.

Święty Józefie, Troskliwy Obrońco Chrystusa, podobnie jak troszczyłeś się o naszego Zbawiciela i Jego Matkę, tak opiekuj się wspólnotą wszystkich - obecnych i przyszłych - mieszkańców naszej ziemi odzyskanej pracą i krwią naszych praojców. Amen.polski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2019 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
statystyka Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Poznaniu