Today is Wednesday, 4 October 2023
Lection
Gazeta parafialna

Church's Life

Bure misie

Bury Niedźwiedź
Wspólnota Burego Misia

Założycielem Wspólnoty Burego Misia jest Kawaler Orderu Uśmiechu, ks. Czesław Marchewicz CR, nazywany przez wszystkich "Kubą". W 1984 roku Kuba zorganizował pierwszy Obóz Burego Misia, będący do dziś świętem każdego członka. Ideę tworzonej przez nas wspólnoty najpełniej wyrażają słowa Bogdana Jańskiego: "Najwięcej dobra czyni się przez miłość, a nie przez logiczność pojęć". To jest fundament, na którym się opieramy.

Naszym działaniem jest przyjaźń z osobą upośledzoną, Burym Misiem; przyjaźń, której zamierzamy dochować wierności. Bure Misie to osoby niepełnosprawne, które wraz ze swoimi rodzicami oraz młodymi przyjaciółmi (opiekunami- Burymi Niedźwiedziami) tworzą Wspólnotę Burego Misia. To on, Bury Miś, jest centrum Wspólnoty, jest podstawą jej funkcjonowania i celem wszystkich starań. Piękny w swej odmienności człowiek. Tajemnica. Skarbnica radości i szczerej przyjaźni, nie skropionej zakłamaniem. Prawdziwy przyjaciel. Troska o niego przejawia się na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest życie duchowe.

Wspólnota Burego Misia jest wspólnotą ewangeliczną, która opiera się na zasadach Ewangelii i z niej czerpie natchnienie do życia w prawdzie. Żadna jednak potrzeba duchowa nie może być realizowana, gdy niezaspokojone pozostają te podstawowe, ciepła i pożywienia. Dlatego każde z pięciu ognisk Wspólnoty (Bytom, Kraków, Gliwice, Poznań, Nowy Tomyśl) wyłania służby kwatermistrzowskie, czuwające nad materialnym bytem Wspólnoty.

Powołana też została w tym celu Fundacja Burego Misia. Fundacja zdobywa środki, które pokrywają koszty związane z realizacją koncepcji Wspólnoty Burego Misia (Osada, Obóz). Pełni funkcję służebną wobec Wspólnoty. Fundusze na rzecz naszej Wspólnoty, będącej organizacją pozarządową, uzyskiwane są dzięki życzliwości sponsorów oraz między innymi, poprzez sprzedaż rękodzieł Burych Misiów, plonów ogrodu Osady Burego Misia, itp. Przede wszystkim staramy się jednak wspierać utrzymanie Osady Burego Misia, która jest domem Wspólnoty.

"Napisałem, że muszę znaleźć jakieś miejsce dla Burego Misia, bo on któregoś dnia do mnie przyjdzie, zapuka do mojego pokoju i powie tak: Kuba, umarła mi mama, umarł mi tata, jestem sam, a ty powiedziałeś, że jesteś moim przyjacielem, więc będę u ciebie mieszkał". I tak właśnie powstała Osada: By zapewnić dom, schronienie i opiekę tym Burym Misiom, które straciły bliskich. W 1987 roku Kuba kupił małe gospodarstwo rolne w Nowym Klinczu koło Kościerzyny. Ale mówiąc o Osadzie przede wszystkim mamy na myśli Bure Misie (dziś jest ich tam 13) oraz Bure Niedźwiedzie (6 osób). Osadnicy nie traktują tego miejsca jako ośrodka stałego pobytu, lecz widzą w nim prawdziwy dom, pełen miłości i ciepła, w którym czują się nie tylko bezpieczni, akceptowani, ale i potrzebni. Każdy z Burych Misiów ma pod swoją opieką zwierzęta (np.: kozy, owce, strusie, konie, lamy, ptaki i psy), pracuje w ogrodzie, wypełnia szereg domowych obowiązków. Praca przy zwierzętach okazuje się wspaniałą terapią dla osób upośledzonych, przynosząc im poczucie samodzielności i wiele satysfakcji.

Wszyscy odwiedzający Osadę są oczarowani panującą tam atmosferą, używając słów: magiczny, piękny, wyjątkowy. Dzieje się tak dlatego, że miejsce to budowane było pracą i miłością wielu ludzi. Dzieje się tak dlatego, iż tutaj zaczyna się inny świat, świat prostych zasad i podstawowych wartości.


Read 16344 times

23, (2) 2002 - Boże NarodzenieCopyright 2003-2023 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań