Today is Tuesday, 18 January 2022
dzień powszedni
Lection
Hbr 4, 1-5. 11; Mk 2, 1-12

History

Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri
W POZNANIU


Dzięki życzliwości Księdza Arcybiskupa dr Antoniego Baraniaka Metropolity Poznańskiego i w nawiązaniu do historycznej obecności Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce w Poznaniu (1671-1805), dekretem z dnia 21 września 1969r. został erygowany Ośrodek Duszpasterski pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy kaplicy na cmentarzu ul. Samotna 3, Poznań powierzony kapłanom Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri z Gostynia - Świętej Góry (Ks. Wacław Szymczak i Ks. Marian Kara). Ośrodek Duszpasterski powstał z części parafii Świętej Trójcy na Dębcu i skupiał około 3 tysięcy wiernych. Kaplica została rozbudowana i podpiwniczona. Księża mieszkali w pokojach wynajętych u ludzi, a od 1982r. w domu Kongregacjyjnym przy ul. Szenwalda 3/5. Jesienią 1978r. rozpoczęto budowę nowego kościoła w centrum Ośrodka Duszpasterskiego przy ulicy Kołłątaja i Okrzei. 1 kwietnia 1984r. nastąpiła erekcja parafii z korektą granic i liczyła 4 800 wiernych. 21 września 1986r. Ks. Arcybiskup dr Jerzy Stroba Metropolita Poznański konsekrował kościół i poświęcił dzwony. Kościół parafialny posiada 23 głosowe organy.

Od wizytacji Wspólnoty Poznańskiej, dnia 6 maja 1989r. dokonanej przez Wizytatora Apostolskiego, Dom Poznański otrzymał daleko idącą niezależność. W trzydziestym roku pobytu Filipinów w Poznaniu oraz pracy duszpasterskiej w parafii pw. NMP Matki Kościoła czterech kapłanów Domu Poznańskiego skierowało prośbę do Księdza Arcybiskupa dr Juliusza Paetza Metropolity Poznańskiego o wyrażenie zgody na erekcję kanoniczną Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Poznaniu. Stolica Apostolska reskryptem n. 44248/99 z dnia 25 czerwca 1999r. erygowała Kongregację Oratorium Świętego Filipa Neri w Poznaniu. Uroczysta erekcja Kongregacji dokonała się 9 września 1999r. w czasie Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa dr Juliusza Paetza, a Prokurator Generalny Edoardo Aldo Cerrato odczytał reskrypt.polski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań