Dziś jest Wtorek, 19 czerwca 2018
dzień powszedni
Czytania
1 Krl 21, 17-29; Mt 5, 43-48

Komunikaty i informacje

KURIA METROPOLITALNA
Ostrów Tumski 2
61-109 Poznań
tel. (061) 852-42-82, 852-42-83
fax: (0-61) 851-97-48
e-mail: kuria@archpoznan.org.pl
http://www.archpoznan.org.pl

Poznań, dnia 17 marca 2007 roku
N. 1702/2007

KOMUNIKAT

Od nowego roku szkolnego 2007/2008 rozpocznie działalność Publiczne Gimnazjum Katolickie im. św. Stanisława Kostki, prowadzone przez Archidiecezję Poznańską przy ul. Kanclerskiej 31 (Poznań – Grunwald). Informacje i zapisy odbędą się według harmonogramu zamieszczonego na plakacie w gablocie ogłoszeń.


(-) Biskup Zdzisław Fortuniak
Wikariusz Generalny

(-) Ks. Ireneusz Dosz
Kanclerz KuriiPubliczne Gimnazjum Katolickie
im. św. Stanisława Kostki
Poznań, ul. Kanclerska 31

Terminy i miejsca naboru:

Poniedziałek, 19 marca, 9:00 – 17:00

Wtorek, 20 marca, 9:00 – 17:00

Kuria Metropolitalna (przy Katedrze)


Środa, 21 marca, 9:00 – 12:00

Biuro parafialne par. pw. św. Andrzeja Boboli


Czwartek, 22 marca, 16:00 – 18:00

Biuro parafialne par. pw. św. Jana Kantego


Piątek, 23 marca, 16:00 – 18:00

Biuro parafialne par. Najśw. Bogarodzicy Maryi


Poniedziałek, 2 kwietnia, 9:00 – 14:00

Wtorek, 3 kwietnia, 9:00 – 14:00

Kuria Metropolitalna (przy Katedrze)Informacje można uzyskać także 
w Referacie Katechetycznym i Szkół Katolickich
Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
tel. (0-61) 851-28-21


Zasady rekrutacji
do I klasy Publicznego Gimnazjum Katolickiego
na rok szkolny 2007/2008

1.W roku szkolnym 2007/2008 planujemy otworzyć cztery klasy 26-osobowe.

2.Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie dziecka do klasy I składają następujące dokumenty:

 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy ucznia,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne,
 • uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia klasy piątej szkoły podstawowej,
 • uwierzytelniony wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na I semestr klasy szóstej,
 • dyplomy i inne dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia (naukowych, artystycznych lub sportowych) z klas IV – VI.

3.Lista osób przyjętych w poczet uczniów Szkoły zostanie ogłoszona w pierwszej połowie kwietnia 2007 na stronie internetowej Szkoły.

4.Oceny ze świadectwa klasy V z przedmiotów:, j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, historia, religia zostaną przeliczone na punkty wg następujących zasad:

 • j. polski - ocena x 2 (max 12 punktów),
 • matematyka - ocena x 2 (max 12 punktów),
 • j. obcy nowożytny - ocena (max 6 punktów),
 • historia i społeczeństwo (max 6 punktów),
 • religia (max 6 punktów).

5.Punkty wynikające z zachowania:

 • wzorowe (6 punktów),
 • bardzo dobre (3 punkty),
 • inne (0 punktów).

6.Średnia ocen z pięciu przedmiotów (j. polski, matematyka, historia i społeczeństwo, j. obcy nowożytny, religia) z I semestru lub z II trymestru z kl. VI SP: średnia ocen wyliczana do dwóch miejsc po przecinku.

7.Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły mają dzieci, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

8.W miesiącu czerwcu kandydaci potwierdzą w Referacie Katechetycznym i Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Poznaniu wolę podjęcia nauki w Szkole przez złożenie oryginału świadectwa klasy VI, a brak takiego potwierdzenia spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów oraz ewentualne rozpoczęcie naboru dodatkowego.polski  english  deutsch  française Dodaj stronę do ulubionych! 
filipini Gazeta parafialna - 'Rodzina Parafialna'
 

Copyright 2003-2018 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
statystyka Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Poznaniu