Today is Wednesday, 6 July 2022
Lection
Gazeta parafialna

History

Biało - czerwone sutanny. Duchowieństwo wielkopolskie w okresie okupacji hitlerowskiej. Źródła bibliograficzne

Do opracowania i opublikowania cyklu biogramów pt. "Biało-czerwone sutanny, Duchowieństwo wielkopolskie w okresie okupacji hitlerowskiej", w kwartalniku RODZINA PARAFIALNA (numery: od 4 (13) z 25.12.1999 roku do 4 (21) z 25.12.2001 roku) przy parafii i kościele p.w. NMP Matki Kościoła Poznań - Świerczewo, wykorzystano niniejsze materiały źródłowe archiwalne i publikacje biograficzne:

 • Archiwum Archidiecezjalne Poznań: sygnatura KA - personalia zmarłych księży katolickich w Archidiecezji Poznańskiej.
 • Roczniki - Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Archidicecesis Gnesnensis et Posnaniensie pro Anno Domini (...) od 1873 roku do 1928 roku, konstutucja "Rocznik Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1929-1938."
 • Jacewicz Wiktor ks. SDB, Woś Jan ks. SDB: Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego w latach 1939-1945, Archidiecezja Poznańska tom VI, zeszyt IV str. 15-188, Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1978.
 • Kasprzycki Marian: Duchowieństwo Archidiecezji Poznańskiej w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Poznań 1983 (maszynopis w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej).
 • Encyklopedia Konspiracji Wielkopolskiej 1939-1945. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Woźniaka, Instytut Zachodni, Poznań 1998.
 • Archiwum Państwowe Województwa i Miasta w Poznaniu: Akta Naczelnego Prezydium (Akten Ober-Präsidium) Prowincji Poznańskiej.
 • Archiwum Państwowe Województwa i Miasta w Poznaniu - Akta personalne Królewskiego Prezydium Policji w Poznaniu, dotyczące katolickiego duchowieństwa (do 1918 roku) Oddział III - sygnatura 3344. Personal - Akten Kőnigliches Polizei - Präsidium Posen, Abteilung III, betreffend den kath, Geistlichen.
 • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Zespół ksiąg metrykalnych parafii Archidiecezji Poznańskiej.
 • Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Warszawa - Poznań 1982. Wykaz członków za lata 1857-1945, wielu z nich to katoliccy duchowni.
 • Roczniki (1-40: 1875-1914) Kółek Rolniczo-Włościańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim. W każdym roczniku zamieszczone są wykazy prezesów Kółek, wielu z nich to polscy księża katoliccy, proboszczowie na parafiach.
 • Karol Rzepecki "Pobudka wyborcza" Poznań 1907. "Naprzód czy wstecz" Poznań 1912. Pobudki wyborczej tom II. Wielu polskich księży katolickich uczestniczyło w wiecach przedwyborczych, uświadamiali na nich, aby wybierali Polaków, patriotów na posłów do parlamentu Rzeszy Niemieckiej i nie głosowali na posłów niemieckich.


Read 7463 times

21, (4) 2001 - Boże NarodzenieCopyright 2003-2022 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań